ტექსტის კორექტირება-რედაქტირება, 1 გვერდი

სრულად, სწრაფად და მაღალი ხარისხით გავმართავ ნებისმიერი ტიპის ქართულ ტექსტს - საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო ნაშრომებს; სახელმძღვანელოებს; მხატვრულ ტექსტებს; ვებ-გვერდების ტექსტებს... (მორფოლოგია-ორთოგრაფია, სინტაქსი, პუნქტუაცია, სტილისტიკა).
1 გვერდი (12-იანი შრიფტი, 300-350 სიტყვა) - 5 ლარი.
ექსპრეს-მიწოდება
ჯერ არ შეუფასებიათ
1
სამუშაოს შესრულების სავარაუდო ვადა (დღე)
0
შესასრულებელი შეკვეთების რიგი
 
სამუშაოს შედეგი გარანტირებულია
natiagog
natiagog
რეგისტრაცია: 4 წლის წინ დაკავშირება
რეკლამა
...
დამკვეთს ჯერ არ დაუფიქსირებია საკუთარი აზრი
ვეძებ ფრილანსერს ვეძებ სამუშაოს