გავაკეთებ ფინანსური რეპორტინგის მოდელირებას ექსელში

ფინანსური რეპორტინგის (მოგება/ზარალის, ბალანსის, ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისების) მომზადება/ექსელში მოდელირება "ბასს"-ის სტანდარტის მიხედით. ასევე, სხვადასხვა ფინანსური მონაცემების (KPI) მოდელირება.
3 წლიანი გამოცდილება ფინანსურ მოდელირებაში
<24 საათში
ჯერ არ შეუფასებიათ
0
სამუშაოს შესრულების სავარაუდო ვადა (დღე)
0
შესასრულებელი შეკვეთების რიგი
 
სამუშაოს შედეგი გარანტირებულია
GiorgiTke
GiorgiTke
რეგისტრაცია: 4 წლის წინ დაკავშირება
რეკლამა
დამკვეთს ჯერ არ დაუფიქსირებია საკუთარი აზრი
ვეძებ ფრილანსერს ვეძებ სამუშაოს