ეძებ შემსრულებელს? განათავსე დავალება

ახალი განცხადება

ეძებ სამსახურს ან დროებით სამუშაოს? იმუშავე ფრილანსერად თავისუფალი გრაფიკით, სახლიდან გაუსვლელად!

იხილე განცხადების განთავსებისათვის სასარგებლო ინფორმაცია
 
 
 
 
 • ინფორმაცია, რომელიც გამოგადგება განცხადების ფორმის შევსებისას

  უფასო
  განცხადების განთავსება უფასოა!
  2 დღე
  განცხადება გაივლის შემოწმებას 2 დღის განმავლობაში

  დაშვებული განცხადებების ტიპები იხილე კითხვა-პასუხის გვერდზე
 • განცხადების განთავსების სახელმძღვანელო


  კითხვების შემთხვევაში ისარგებლე დახმარებით, დააჭირე ნიშანს

  დაიცავი კონკრეტიკა განცხადების სათაურში და აღწერაში

  1 გვერდი/ფოტოსურათი/... = X ლარი
  მიუთითე ფიქსირებული ანაზღაურება!
 • შეკვეთა და მასზე მუშაობა

  SMS
  შეკვეთის შესახებ შეიტყობ SMS-ის და ელფოსტის საშუალებით

  დამკვეთს დაებლოკება გადასახდელი თანხა

  შეკვეთის ფარგლებში მიმოწერა აწარმოე მხოლოდ და მხოლოდ საიტის საშუალებით
 • ანაზღაურების მიღება/განაღდება

  ¢
  ანაზღაურების მისაღებად აუცილებელია დროულად გადასცე, ხოლო დამკვეთმა ჩაიბაროს სამუშაოს შედეგი
  20
  გამომუშავებული თანხა ჩაგერიცხება სამუშაოს ჩაბარებიდან შემდეგი თვის 20 რიცხვამდე
  eMoney
  ანგარიშსწორებისთვის გამოიყენება eMoney ელექტრონული საფულე.
  იხილე თანხის გატანის მეთოდები

სათაური და ანაზღაურება

შეეცადე განცხადების სათაური იყოს მიმზიდველი და მოკლედ აღწერდეს შეთავაზების შინაარს. ოპტიმალურია 40-80 სიმბოლოსაგან შემდგარი სათაური.
 

სიმბოლოების დაშვებული რაოდენობა: 450 (გამოყენებული: 0)

განცხადების შინაარსი

აღწერე განცხადება მაქსიმალურად დეტალურად. მოიყვანე მაგალითები, აღწერე რას უნდა და რას არ უნდა ელოდოს დამკვეთი შედეგის სახით.
 
 

შეთავაზების მიღების ინსტრუქცია

მოთხოვე დამკვეთს მოგაწოდოს შეთავაზების შესასრულებლად საჭირო ინფორმაცია ფაილები ან სხვა მასალა. მიუთითე ეს ინსტრუქციის სახით, მაგ.: "გთხოვთ მომაწოდოთ კომპანიის დასახელება ლოგოს დასამზადებლად", ან "მომაწოდეთ ფოტოსურათი, რომელიც გინდათ, რომ დავამუშავო თქვენთვის".
 

კატეგორია და ტეგები

აირჩიე კატეგორია, რომელიც ყველაზე მეტად შეესაბამება შენს განცხადებას.
შეთავაზების უკეთ აღსაწერად, შეიყვანე მინიშნებები(ტეგები), გამოყავი ტეგები ერთმანეთისგან ","-საშუალებით.
მაგალითად: თარგმნა, ფოტოშოპით დამუშავება და ა.შ.
 

მიუთითე რამდენი დღე დაგჭირდება სამუშაოს შესრულებისთვის. მაგ.: 2

სამუშაოს შესრულების დრო

მიუთითე შეკვეთიდან მაქსიმუმ რამდენ დღეში შეასრულებ სამუშაოს.
თუ შეკვეთიდან არაუგვიანეს 24 საათის განმავლობაში სრულად შეასრულებ სამუშაოს, მიუთითე "0".
 
ფოტოსურათის ასატვირთად ჩააგდე ფაილი ფოტოსურათის ატვირთვა ფოტოსურათის ასატვირთად ჩააგდე ფაილი ფოტოსურათის ატვირთვა

ფოტოსურათი

 • არ გამოიყენო სურათები სხვა განცხადებებიდან.
 • სურათი უნდა იყოს მეტყველი და შეესაბამებოდეს შენს განცხადებას
 • სურათს, რომელზეც გამოსახულია შესრულებული სამუშაოს შედეგი, უფრო მეტი დამკვეთის მოყვანა შეუძლია.
 • არ გამოიყენო სურათი სხვისი განცხადებიდან, ან სურათი, რომლის გამოყენებითაც დაირღვევა მესამე პირის საავტორო უფლებები.
 • ფორმატი: JPG, PNG
ჩამოშალე დამატებითი პარამეტრები თუ გსურს განცხადებას მიაბა ვიდეო-რგოლი და მართო განცხადების სხვა პარამეტრები.

ვიდეო

 • ვიდეო უფრო თვალსაჩინოს გახდის შენს განცხადებას.
 • მიუთითე შენს მიერ YouTube.com-ზე, ან MyVideo.ge-ზე ატვირთული ვიდეოს ბმული.

სამუშაოს შედეგის გარანტია

სამუშაოს შედეგით უკმაყოფილების შემთხვევაში, გარანტირებულია თუ არა დამკვეთი, რომ დაიბრუნებს თანხას. აღნიშნული პარამეტრის გასააქტიურებლად დაგვიკავშირდი.
 
 
ფორმა არ არის სრულად შევსებული! პროცესის გასაგრძელებლად, ფორმა სრულყოფილად შეავსე.
 1. განცხადება მიღებულია!

  განცხადება გაგზავნილია და განთავსდება საიტზე შემოწმების შემდეგ. შემოწმების შედეგის შესახებ შეიტყობ ელფოსტით, რომელიც მითითებული გაქვს პარამეტრებში. შემოწმების პროცესი საჭიროებს რამდენიმე საათიდან - 2 დღემდე.

 1. განცხადების სათაური

  განცხადების სათაური უნდა იყოს ლაკონური და გასაგებად უნდა აღწერდეს თუ რა მომსახურების გაწევას გეგმავ.
  სათაურში უნდა ჩანდეს რა მოცულობის სამუშაოს შეასრულებ მოთხოვნილი ფიქსირებული ანაზღაურების სანაცვლოდ. (მაგ.: გადათარგმნი ერთ გვერდს, დაამუშავებ ორ ფოტოს და ა.შ.)
  განსხვავებული მოცულობის ან მომსახურების შეთავაზებისათვის, განათავსე ცალკეული განცხადებები

  მიიღება შემდეგი სახის განცხადებები:
  "2 ფოტოსურათის მხატვრული დამუშავება"
  "ერთი გვერდის თარგმნა რუსულიდან ინგლისურად"
  არ მიიღება ზოგადი სახის განცხადებები:
  "ვთარგმნი ტექსტებს ქართულიდან რუსულად" "ვამუშავებ ფოტოსურათებს".

 1. ფიქსირებული ანაზღაურება

  განათავსე განცხადება ფიქსირებული ანაზღაურებით. ამისათვის, აღწერე რა მოცულობის სამუშაოს შესრულებას (მაგ.: გადათარგმნი ერთ გვერდს, დაამუშავებ ორ ფოტოს და ა.შ.), რაშიც ითხოვ ფიქსირებულ ანაზღაურებას.
  განსხვავებული მოცულობის ან მომსახურების შეთავაზებისათვის, განათავსე ცალკეული განცხადებები.
  საიტის მომსახურების საკომისიო შეადგენს მიღებული ანაზღაურების 10% (მინ.: 1 ლარს)

  მიიღება შემდეგი სახის განცხადებები:
  "2 ფოტოსურათის მხატვრული დამუშავება. 15 ლარად"
  "ერთი გვერდის თარგმნა რუსულიდან ინგლისურად. 10 ლარად"
  არ მიიღება ზოგადი სახის განცხადებები:
  "ვთარგმნი ტექსტებს ქართულიდან რუსულად"
  "ვამუშავებ ფოტოსურათებს"

 1. განცხადების შინაარსი

  სრულად აღწერე გასაწევი მომსახურება და შედეგი, რომელსაც მიიღებს კლიენტი.
  მაგ.: "ფოტოშოპში დავამუშავებ 2 ფოტოსურათს:
  - ფერების და კონტრასტის კორექცია;
  - მცირე დეფექტების და ზედმეტი საგნების მოშორება;
  ...
  ფოტოსურათის დაბალი ხარისხის შემთხვევაში, შეკვეთამდე წინასწარ დამიკავშირდით.
  მაქვს ფოტოდამუშავების 5 წლიანი გამოცდილება."

 1. შეთავაზების მიღების ინსტრუქცია

  აღწერე თუ რა სახით უნდა მოგაწოდოს დამკვეთმა მომსახურების გასაწევად აუცილებელი საწყისი ინფორმაცია ან მასალა.
  ინფორმაციის მოწოდებისათვის დამკვეთმა უნდა გამოიყენოს არსებული ვებ-გვერდი. ელფოსტით ან სხვა საშუალებით მასალის გამოგზავნის მოთხოვნა დაშვებულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გამოსაგზავნი მონაცემები აღემატება 10 მბ-ს.
  მაგ.: "მომაწოდეთ გადასათარგმნი ტექსტი ვორდის ფაილის სახით. სასურველია ფაილი იყოს MS Word 2013 ფორმატში."

 1. განცხადების კატეგორია

  მნიშვნელოვანია განცხადების სწორი კატეგორიის შერჩევა. აირჩიე გასაწევი მომსახურებისათვის აზრობრივად ყველაზე ახლო მდგომი კატეგორია.

 1. მინიშნებები

  იმისათვის, რომ გაუადვილო დამკვეთს შენი შეთავაზების პოვნა, განსაზღვრე და ჩაწერე განცხადების შინაარსთან ყველაზე მჭიდროდ დაკავშირებული რამდენიმე საკვანძო სიტყვა.
  მაგ.: "სცენარი, სარეკლამო რგოლი".

 1. რა დროში შეასრულებ სამუშაოს

  სამუშაოს დროული ჩაბარება ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც რეპუტაციისათვის, ასევე შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურებისათვის.
  მიუთითე მაქსიმალური, მაგრამ გონივრული ვადა დღეების რაოდენობის სახით. შეკვეთის გაფორმებიდან, არაუგვიანეს მითითებული ვადისა უნდა ჩააბარო სამუშაო დამკვეთს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეკვეთა გაუქმდება, თანხა დაუბრუნდება დამკვეთს, ხოლო შენი რეიტინგი დაიკლებს.
  მაგ.: "5" (დღე)

 1. განცხადების განთავსება უფასოა!

  ყველა განცხადება გადის შემოწმებას და საიტზე აისახება 2 დღის განმავლობაში.
  დეტალური ინფორმაციის მისაღებად თუ როგორი განცხადებების განთავსებაა დაშვებული, დააჭირე აქ.

 2. განცხადების სათაური და ანაზღაურება

  განცხადებაში ზუსტად უნდა ჩანდეს თუ რას სთავაზობ მომხმარებელს კონკრეტულ ფასად.
  მაგ.: "2 ფოტოსურათის მხატვრული დამუშავება 15 ლარად". გაითვალისწინე, რომ საიტის საკომისიო შეადგენს გამომუშავებული თანხის 10% (მინ.: 1 ლარს)

 3. განცხადების შინაარსი

  სრულად აღწერე გასაწევი მომსახურება და შედეგი, რომელსაც მიიღებს კლიენტი.
  მაგ.: "ფოტოშოპში დავამუშავებ 2 ფოტოსურათს:
  - ფერების და კონტრასტის კორექცია;
  - მცირე დეფექტების და ზედმეტი საგნების მოშორება;
  ...
  ფოტოსურათის დაბალი ხარისხის შემთხვევაში, შეკვეთამდე წინასწარ დამიკავშირდით.
  მაქვს ფოტოდამუშავების 5 წლიანი გამოცდილება."

 4. დაიწყე განცხადების შევსება

  განცხადების ფორმის შევსებისას ყურადღება მიაქციე ფორმაში მოყვანილ მითითებებს.
  მეტი ინფორმაციის მისაღებად დააჭირე აქ.
  გისურვებთ წარმატებას!

 1. ვიდეო-რგოლი

  ვიდეო-რგოლი უფრო მიმზიდველს და სახალისოს გახდის შენს განცხადებას. მისი საშუალებით შეგიძლია:

  • გააცნო საკუთარი თავი და მოუყვე დამკვეთს შენი მომსახურების შესახებ;
  • ვიდეო-კოლაჟის სახით წარმოაჩინო საკუთარი პორტფოლიო.

  წინასწარ ატვირთე შენი ვიდეო-რგოლი YouTube.com-ზე, ან MyVideo.ge-ზე და მიუთითე ბმული აღნიშნულ ველში.

 1. სამუშაოს შედეგის გარანტია

  თუ დამკვეთი უკმაყოფილოა მიღებული შედეგით, მას უფლება აქვს მოითხოვოს თანხის დაბრუნება. სამუშაოს შედეგის და შესაბამისად, თანხის დაბრუნების გარანტია ძალიან მნიშვნელოვანია დისტანციური საქმიანობის პოპულარიზაციისათვის. შეცვალე ეს პარამეტრი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ:
  1. შენს მიერ შესრულებული სამუშაო სპეციფიურია და მისი ჩაბარების შემდეგ თანხას ვერ დაუბრუნებ დამკვეთს და
  2. სამუშაოს წინასწარი ან ნაწილობრივი ჩაბარება შენს შემთხვევაში შეუძლებელია და
  3. გააზრებული გაქვს, რომ ასეთ მომსახურებას დამკვეთი შეეცდება მოერიდოს.