საცდელი განცხადება

აღწერე განცხადება მაქსიმალურად დეტალურად. მოიყვანე მაგალითები, აღწერე რას უნდა და რას არ უნდა ელოდოს დამკვეთი შედეგის სახით.
100% პოზიტიური შეფასება
1 შემფასებელი
2
სამუშაოს შესრულების სავარაუდო ვადა (დღე)
0
შესასრულებელი შეკვეთების რიგი
1
დამკვეთმა შეიძინა მომსახურება
 
სამუშაოს შედეგი გარანტირებულია
test1
test1
რეგისტრაცია: 6 წლის წინ დაკავშირება
რეკლამა
დამკვეთის აზრი
1 0
test1
Shota

ტესტმა კარგად ჩაიარა!

ვეძებ ფრილანსერს ვეძებ სამუშაოს