შევადგენ ა(ა)იპ-ის  სარეგისტრაციო დოკუმენტაციას

გთავაზობთ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის (სარეგისტრაციო განაცხადის) შედგენას. მომზადებული დოკუმენტი საკმარისი იქნება ორგანიზაციის პირველადი რეგისტრაციისთვის, რისთვისაც მას წარადგენთ მარეგისტრირებელ ორგანოში (საჯარო რეესტრში).
<24 საათში
ჯერ არ შეუფასებიათ
0
სამუშაოს შესრულების სავარაუდო ვადა (დღე)
0
შესასრულებელი შეკვეთების რიგი
 
სამუშაოს შედეგი გარანტირებულია
Giorgi
Giorgi
რეგისტრაცია: 5 წლის წინ დაკავშირება
რეკლამა
...
დამკვეთს ჯერ არ დაუფიქსირებია საკუთარი აზრი

Giorgi-ს სხვა განცხადებები

ვეძებ ფრილანსერს ვეძებ სამუშაოს