ვთარგმნი 1 გვერდს ტექნიკური ინგლისურიდან ქართულად და პირიქით

გადავთარგმნი ნებისმიერი სირთულის ტექნიკური ტერმინოლოგიის შემცველ ტექსტებს ინგლისურიდან ქართულად და პირიქით.

1 გვერდში იგულისხმება : 12-ნი შრიფტით, სტანდარტული 1,2 დაშორებით და სტანდარტული ველებით.
ჯერ არ შეუფასებიათ
3
სამუშაოს შესრულების სავარაუდო ვადა (დღე)
0
შესასრულებელი შეკვეთების რიგი
 
სამუშაოს შედეგი გარანტირებულია
TamunaMen
TamunaMen
რეგისტრაცია: 5 წლის წინ დაკავშირება
რეკლამა
...
დამკვეთს ჯერ არ დაუფიქსირებია საკუთარი აზრი
ვეძებ ფრილანსერს ვეძებ სამუშაოს