დავწერ 5 გვერდიან ბიოლოგიურ თემებს სტუდენტებისთვის

დავწერ თემებს ზოგად ბიოლოგიაში, ბოტანიკაში, სამედიცინო ბიოლოგიაში.
გამოადგებათ სკოლებს, უნივერსიტეტებს და სხვა დაინტერესებულ პირებს.
5 თაბახის გვერდი 12–იანი შრიფტით – 5 ლარი. დიდი ტექსტის არსებობის შემთხვევაში შეიძინეთ შესაბამისი რაოდენობის განცხადება.
ჯერ არ შეუფასებიათ
5
სამუშაოს შესრულების სავარაუდო ვადა (დღე)
0
შესასრულებელი შეკვეთების რიგი
 
სამუშაოს შედეგი გარანტირებულია
EtoKor
EtoKor
რეგისტრაცია: 3 წლის წინ დაკავშირება
რეკლამა
დამკვეთს ჯერ არ დაუფიქსირებია საკუთარი აზრი

EtoKor-ს სხვა განცხადებები

ვეძებ ფრილანსერს ვეძებ სამუშაოს