დავწერ ესეს/საპრეზენტაციო თემას/სტატიას. 1გვ-15

დავწერ ესეს ან სტატიას თქვენთვის სასურველ თემაზე, შემიძლია მოკლე მხატვრული შინაარსის მქონე ნაწარმოების შეთხზვა, ასევე ტექსტების რედაქტირება. ანალიტიკურ წერაში მაქვს საკმაო გამოცდილება შესაბამის კონკურსებსა და ოლიმპიადებში.
ჯერ არ შეუფასებიათ
2
სამუშაოს შესრულების სავარაუდო ვადა (დღე)
0
შესასრულებელი შეკვეთების რიგი
 
სამუშაოს შედეგი გარანტირებულია
NataKhu
NataKhu
რეგისტრაცია: 6 წლის წინ დაკავშირება
რეკლამა
...
დამკვეთს ჯერ არ დაუფიქსირებია საკუთარი აზრი

NataKhu-ს სხვა განცხადებები

ვეძებ ფრილანსერს ვეძებ სამუშაოს