ვთარგმნი ტექსტს ქართულიდან ინგლისურად და პირიქით 1 გვერდი - 15 ლარი

ინგლისური ენის სპეციალისტი გადათარგმნის ნებისმიერი სირთულის ტექნიკური ტერმინოლოგიის შემცველ ტექსტებს ინგლისურიდან ქართულად და პირიქით.

1 გვერდში იგულისხმება : 12-ნი შრიფტით, სტანდარტული 1,2 დაშორებით და სტანდარტული ველებით.
ჯერ არ შეუფასებიათ
2
სამუშაოს შესრულების სავარაუდო ვადა (დღე)
0
შესასრულებელი შეკვეთების რიგი
 
სამუშაოს შედეგი გარანტირებულია
MariamA
MariamA
რეგისტრაცია: 5 წლის წინ დაკავშირება
რეკლამა
...
დამკვეთს ჯერ არ დაუფიქსირებია საკუთარი აზრი
ვეძებ ფრილანსერს ვეძებ სამუშაოს