ვთარგმნი ინგლისურიდან და რუსულიდან 1 გვერდი 10 ლარი

გადავთარგმნი ინგლისურიდან და რუსულიდან სტატიებს, ნაშრომებს, მხატვრულ და სამეცნიერო ტექსტებს.
ჯერ არ შეუფასებიათ
2
სამუშაოს შესრულების სავარაუდო ვადა (დღე)
0
შესასრულებელი შეკვეთების რიგი
 
სამუშაოს შედეგი გარანტირებულია
givimakh
givimakh
რეგისტრაცია: 5 წლის წინ დაკავშირება
რეკლამა
...
დამკვეთს ჯერ არ დაუფიქსირებია საკუთარი აზრი
ვეძებ ფრილანსერს ვეძებ სამუშაოს