დავწერ ესეს 1 გვერდი

დავწერ ესეს ან თემას 1 გვერდი 15 ლ ნაწერი იქნება ორიგინარული არ იქნება გადაწერილი სხვა წყაროებიდან
ჯერ არ შეუფასებიათ
2
სამუშაოს შესრულების სავარაუდო ვადა (დღე)
0
შესასრულებელი შეკვეთების რიგი
 
სამუშაოს შედეგი გარანტირებულია
TomaFot
TomaFot
რეგისტრაცია: 5 წლის წინ დაკავშირება
რეკლამა
...
დამკვეთს ჯერ არ დაუფიქსირებია საკუთარი აზრი

TomaFot-ს სხვა განცხადებები

ვეძებ ფრილანსერს ვეძებ სამუშაოს