Warning: finfo_file(/var/projects/ido/www/files/1810-025fd22485f9985123560ad9d04/Dumb_Witness.pdf): failed to open stream: No such file or directory in /var/projects/ido/www/include/functions/main.php on line 575

Warning: filesize(): stat failed for /var/projects/ido/www/files/1810-025fd22485f9985123560ad9d04/Dumb_Witness.pdf in /var/projects/ido/www/include/functions/main.php on line 585
anaesi

anaesi

თბილისი
300
თარგმნა / ინგლისური
ვარ მაგისტრანტი ინგლისურ ენაში. ნათარგმნი მაქვს ბიზნეს ლიტერატურა. ასევე, ვთარგმნე მხატვრული ლიტერატურა ინგლისურიდან.
ჯერ არ შეუფასებიათ
5 წლის წინ
5 წლის წინ
 
რეგისტრაცია
ბოლო ვიზიტი

anaesi-ს განცხადებები

anaesi-ს პორტფოლიო


    Warning: finfo_file(/var/projects/ido/www/files/1810-025fd22485f9985123560ad9d04/Dumb_Witness.pdf): failed to open stream: No such file or directory in /var/projects/ido/www/include/functions/main.php on line 575

    Warning: filesize(): stat failed for /var/projects/ido/www/files/1810-025fd22485f9985123560ad9d04/Dumb_Witness.pdf in /var/projects/ido/www/include/functions/main.php on line 585
ვეძებ ფრილანსერს ვეძებ სამუშაოს